Πάρις Τσάρτας
Ελλάδα


Ο Πάρις Τσάρτας είναι πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και έρευνες σχετικές με τον τουρισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη του τουρισμού, στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στα χαρακτηριστικά της τουριστικής απασχόλησης, στην κοινωνιολογία του τουρισμού.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Υπεύθυνος Σειράς