Ευδοκία Μανώλογλου
Ελλάδα


Οικονομολόγος, ειδικός λειτουργικός επιστήμων Β βαθμίδας, Ινστιτούτου Αγροτικής και Αστικής Κοινωνιολογίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας