Γιώτα Παπαδημητρίου
Ελλάδα


Η Γιώτα Παπαδημητρίου είναι δ.φ., επιστημονική συνεργάτις στα ΤΕΙ Αθηνών.

Τίτλοι:
Επιμελητής
Εισηγητής