Γεωργία Σ. Σκοπούλη
Ελλάδα


Η Γεωργία Σκοπούλη γεννήθηκε το 1950 στην Πεδινή Ιωαννίνων, όπου και επέστρεψε από το 1989. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας