Αθανάσιος Ζαράγκαλης
Ελλάδα


Γεννήθηκε το 1949 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (έως το 1971). Από το 1995, ο Θάνος Ζαράγκαλης είναι μεταφραστής λογοτεχνικών έργων (από τα τουρκικά στα ελληνικά και αντίστροφα), μεταξύ άλλων των Atilgkan Yusuf, Sampachattin Ali Bouquet Ouzouner, Τhun Kiretitsi, Esmachan Aikol, Recha Tsamouroglou και Γιώργου Λογοθέτη.

Τίτλοι:
Μετάφραση
Εισήγηση