Μαρία Π. Μπιλιώνη
Ελλάδα


Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικής και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, με ειδίκευση στη Σχολική Παιδαγωγική, του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας