Αγγελική Δεληκάρη
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι σλάβοι στην Ελλάδα[ Φαίδων Μαλιγκούδης, Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 16/3/2014