Φρίξος Αριστεύς
Ελλάδα


Γεννήθηκε το 1879 στην Αθήνα, όπου και πέθανε το 1952.

Τίτλοι:
Συγγραφέας