Απόστολος Φ. Κραλίδης
Ελλάδα


Ο Απόστολος Φ. Κραλίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε Θεολογία και ειδικεύτηκε στη Θρησκειολογία και την Ιστορία των Θρησκειών. Κυρίως επικεντρώνει τις σπουδές του στην ιστορική παρουσία θρησκειών στις περιοχές της Αν. Μεσογείου, Παλαιστίνης, Μεσοποταμίας, Μικράς Ασίας και του Ευξείνου Πόντου. Την περίοδο 1990-1999 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Είναι διπλωματούχος (1993) και διδάκτωρ Θεολογίας (2001) και υπηρετεί ως ΕΕΔΙΠ ΙΙ στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας