Στέλλα Καλογεράκη
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εικονογράφος
Φωτογράφος
Επιμελητής