Σοφία Αδάμ - Μαγνήσαλη
Ελλάδα


H Σοφία Αδάμ-Μαγνήσαλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.) του ιδίου Πανεπιστημίου. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία στην Ιστορία του Δικαίου (Universite de Droit, d' Economie et de Sciences Sociales de Paris II και Eleve Titulaire της Ecole Pratique des Hautes Εtudes (IVe section - Sciences Historiques et Philologiques). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και μονογραφίες με θέμα την αρχαία Ελλάδα και το δίκαιο της κλασικής Αθήνας και εκδίδει την επιστημονική σειρά του Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ. "ΣΥΜΒΟΛΕΣ στην Έρευνα του Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Ευθύνη Σειράς