Γαβριήλ Σιμονέτος
Ελλάδα


Καθηγητής οφθαλμολογίας, Μελετητής της παγκόσμιας μυστικιστικής βιβλιογραφίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Υπεύθυνος Σειράς