Μαρία Ανδρέου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μεταφραστής
Επιμελητής
Διασκευαστής
Αφηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Γνωρίζοντας την Ακρόπολη[ Συλλογικό έργο, Γνωρίζοντας την Ακρόπολη ]"Αδέσμευτος του Ρίζου" 3/8/2010