Ηλίας Γ. Σκουλίδας
Ελλάδα


Ο Ηλίας Σκουλίδας είναι ιστορικός. Μετά την αποφοίτησή του από το 3ο Λύκειο Άρτας φοίτησε στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως υπότροφος ΙΚΥ, μεταξύ 1985-1989, και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων του ιδίου Πανεπιστημίου (2001). Μεταξύ 2001-2008 δίδαξε με σύμβαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο οποίο εκλέχθηκε τον Μάρτιο του 2008 επίκουρος καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο: "Ελληνική Ιστορία με έμφαση στις πολιτικές & πολιτισμικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες". Οι κυριότερες δημοσιεύσεις του είναι:
- "Η Κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Νικολάου Πλαστήρα (1950-1952)", στο Ιστορικό & Πολιτικό Συνέδριο για το Νικόλαο Πλαστήρα (Καρδίτσα, Μάιος 1994), Καρδίτσα 1994, σ. 189-258.
- "Ο Αναστάσιος Κουλουριώτης και το έργο του: συμβολή στη μελέτη των ελληνοαλβανικών σχέσεων (β΄μισό 19ου αι.)", Δωδώνη ΚΑ/1 (1992) [=1995], σελ. 221-248.
- (σε συνεργασία με Β. Κολιό), "Βιβλιογραφία για την Ήπειρο: Νεότερη Ιστορία (1994)", στο "Ηπειρωτικά Χρονικά", τ. 32 (1997), σελ. 515-538.
- (σε συνεργασία με κ.κ. Κ. Βακατσά, Β. Κολιό), "Ηπειρωτική βιβλιογραφία (1981-1994): Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία", Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998, σ. 381.
- "Μετοικεσίες Αλβανοφώνων στον Ελλαδικό χώρο", στο "Ηπειρωτικά Χρονικά", τ. 33 (1998-99), σελ. 277-290.
- "Portretizimi i shqiptareve ne Greqi ne vitet dhe te shekullit XIX: roli i shtypit", Perpjekja, Vit. VI, nr. 15-16 (1999), 114-119.
- "Οι σχέσεις Ελλήνων και Αλβανών κατά το 19ο αιώνα: πολιτικές επιδιώξεις και θεωρήσεις (1875 - 1897)", Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2001, σ. 336 και 4 χάρτες.
- (γενική επιμέλεια), Margaret Hasluck, "Ο άγραφος νόμος στην Αλβανία", Μετάφραση: Εύα και Παναγιώτα Χατζηπαυλή, Ιωάννινα, Ισνάφι, 2003, σ. 259.
- "The perception of the Albanians in Greece in the 1830s and 1840s; The Role of the Press", στο Stephanie Schwandner-Sievers - Bernd J. Fischer (eds.), "Albanian Identities. Myth and History", London, Hurst, 2002, pp.172-181.
- "Τα Αλβανικά Αρχεία: Σύντομη μνεία σε έναν σχεδόν άγνωστο γείτονα", "Αρχειοτάξιο", τ. 8, 2006, σελ. 216-218.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ανατομία ενός κοινού τραύματος[ Συλλογικό έργο, Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.50024/4/2008