Παύλος Κάβουρας
Ελλάδα


Ο Παύλος Κάβουρας διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής