Αλεξάνδρα Κ. Μπουφέα
Ελλάδα


Η Αλεξάνδρα Κ. Μπουφέα είναι αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή της "Τα λογοτεχνικά περιοδικά της Κατοχής" εκπονήθηκε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και εγκρίθηκε με βαθμό Άριστα. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα και βιβλιοκρισίες σε έγκυρα περιοδικά (Διαβάζω, Παιδεία, Φιλολογική, Πόρφυρας κ.ά.) και εφημερίδες («Η Καθημερινή», «Τα Νέα»).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση