Ανδρέας Μιχαλάκης
Ελλάδα


Ο Ανδρέας Μιχαλάκης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα τη σκέψη του νεαρού Μαρξ. Από το 2001 διδάσκει νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: "O Max Horkheimer και το πρόβλημα της θεμελίωσης των αξιών στην πρώιμη κριτική θεωρία", στον τόμο "Κριτική Θεωρία: Παράδοση και Προοπτικές", επιμέλεια: Κ. Καβουλάκος, Νήσος, Αθήνα 2003.· "Η κριτική του ιδεαλισμού και το πρόβλημα της μεθόδου: όψεις της σχέσης Μαρξ-Φώυερμπαχ", Αξιολογικά 18, 2007· "Η ηθική της αμοιβαίας αναγνώρισης: από τη σχέση θεωρίας-πράξης στη δικαιολόγηση της ηθικής σκοπιάς", στον τόμο "Θεωρία, Αξίες και Κριτική: Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη", επιστημονική επιμέλεια: Μ. Αγγελίδης, Σ. Δημητρίου και Α. Λαβράνου, Πόλις, Αθήνα 2008.· "Hegel and Honneth: Recognition and the Justification of the Moral Point of View", στον τόμο Hegel Jahrbuch 2009: Hegels Politische Philosophie (Zweiter Teil), επιμέλεια: A. Arndt, P. Cruysberghs και A. Przylebski, Akademie Verlag, Berlin 2009.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής