Αριστείδης Π. Προκοπίου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Διαμόρφωσε τον σημερινό κόσμο με τα υψηλά ιδανικά[ Hew Strachan, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 1/2/2014