Αναστάσιος Β. Σέμος
Ελλάδα


Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο Κοζάνης το 1951. Είναι καθηγητής Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής