Γεώργιος Ακροπολίτης
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Ακροπολίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1217, όταν η βασιλεύουσα βρισκόταν υπό λατινικό ζυγό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας