Νικόλαος Γ. Προμπονάς
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Γ. Προμπονάς γεννήθηκε στο μικρό χωριό της Τραγέας Νάξου, Βουρβουριά. Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο του Δαμαριώνα και το Γυμνάσιο της Τραγέας, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και σταδιοδρόμησε στη Δημόσια Μ.Ε. ως φιλόλογος καθηγητής. Προήχθη στο βαθμό του Γυμνασιάρχη και διεύθυνε το Γυμνάσιο Σίφνου επί 25ετία και παράλληλα, από την ίδρυσή τους, τις τάξεις Λυκείου επί 15ετία, έως την αποχώρησή του από την ενεργό εκπαιδευτική υπηρεσία. Διετέλεσε υπηρεσιακός πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου (1974) και πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία της Σίφνου από διάφορες κατά καιρούς και μέχρι σήμερα, τιμητικές και άμισθες θέσεις. Ασχολήθηκε με παιδαγωγικά θέματα και με το γλωσσικό ιδίωμα της Σίφνου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής