Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης
Ελλάδα


Αναπληρωτής Καθηγητής Ασφάλειας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Πληροφορική στο City University of New York και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ασχολείται επί 2Οετία με θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών και με θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του, με τίτλο "Secure Electronic Voting", εκδόθηκε από τον οίκο Kluwer (ΗΠΑ). Διατέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταρείας Επιστημόνων ΗΝ και Πληροφορικής (ΕΠΥ). Έχει διευθύνει πλήθος ερευνητικών και μελετητικών έργων που αφορούν έλεγχο ασφάλειας οργανισμών ή ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ή ασφάλεια κρίσιμων υποδομών της χώρας (Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Υγείας, Υπ. Δημόσιας Τάξης, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Κοινωνία της Πληροφορίας, Αττικό Μετρό, Citibank, ΟΤΕ, ΕΒΕΑ, ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, ΕΥ ΔΑΠ, ΟΑΣΑ, ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ). Επίσης, διατελεί σύμβουλος ή αξιολογητής για φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας. Τέλος, έχει προεδρεύσει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια της IFIP, ACM και ΕΠΥ .

Τίτλοι:
Συγγραφέας