Μιχάλης Ι. Γεωργιάδης
Ελλάδα


Ο Μιχάλης Γεωργιάδης είναι φιλόλογος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τα τελευταία έτη υπηρετεί ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός.

Τίτλοι:
Συγγραφέας