Αντώνης Μπρεδήμας
Ελλάδα


Ο Αντώνης Μπρεδήμας είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής