Μορφούλα Δ. Καραγιάννη
Ελλάδα


Η Μορφούλα Καραγιάννη, είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ4 - χημικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος, με ειδίκευση στη Διδακτική της Χημείας και στις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ., και υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας