Σωτήρης Σ. Λίβας
Ελλάδα


Ο Σωτήρης Σ. Λίβας είναι διδάκτωρ Γεωπολιτικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και διδάσκει στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια