Μαρία Παπαδημητρίου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Καλλιτέχνης