Στυλιανός Λαμπάκης
Ελλάδα


Ο Στυλιανός Λαμπάκης είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Ε.Ι.Ε.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Ανθολόγος