Ελένη Γ. Σαράντη
Ελλάδα


Έχει διδάξει κλασική και βυζαντινή ιστορία, πολιτισμό και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Μόντρεαλ, Trent, Queen's και Guelph του Καναδά, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μονογραφίες: "Le motariat byzantin du IXe au XVe siecles" (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1991)· "Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo)" (Μιλάνο 1999)· "The Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality" (Αθήνα 2006). Άλλες δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με βυζαντινές πόλεις, βυζαντινή κοινωνία και θεσμούς, δικαιοπρακτικά έγγραφα, ρητορική και αγιολογία, τα κλασικά μνημεία στο Βυζάντιο. Διοικητικές θέσεις: πρόεδρος του Canadian Institute of Balkan Studies στο Τορόντο, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Canadian Mediterranean Institute και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αναπληρώτρια πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας