Αρτέμης Κουρτέσης
Ελλάδα


Ο Αρτέμης Κουρτέσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, εκτός από τις ερευνητικές του δραστηριότητες εργάζεται ως γενικός διευθυντής τεχνικής εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από το 1989 έως το 2003 διετέλεσε μόνιμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε στους τομείς των Διαρθρωτικών πολιτικών και της πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Συνεργάζεται με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετέχει ως ερευνητής σε έργα σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή πολιτική Ε&Τ, τα οικονομικά της καινοτομίας και της γνώσης, και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής