Δημήτριος Θ. Μανίκας
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Θ. Μανίκας είναι Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Γ.Ε.Π.Σ. Κατά τη στρατιωτική του υπηρεσία (9.10.1950-12.12.1988) υπηρέτησε ως Διοικητής όλων των Κλιμακίων Διοικήσεως στις εθνικά κρίσιμες περιοχές.
Μετά την αποστρατεία του χρημάτισε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως στις Κυβερνήσεις:- Γρίβα (υπηρεσιακή), Οκτώβριος-Νοέμβριος 1989 -Ζολώτα (οικουμενική), Νοέμβριος 1989 - Απρίλιος 1990 και -Μητσοτάκη (Ν.Δ.) ως υπηρεσιακός Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1993.
Από το 1991 ελεύθερος από υπηρεσιακές δεσμεύσεις ασχολείται με τη σπουδή και μελέτη των Εθνικών Θεμάτων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά. Ως επίτιμο μέλος της ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ. έχει την τελευταία πενταετία συντάξει μελέτες για λογαριασμό του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Τίτλοι:
Συγγραφέας