Νίκος Ε. Παπαδάκης
Ελλάδα


Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Distinguished Visiting Professor στην AGEP του Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας και Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ενώ είναι Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Επιπρόσθετα είναι Μέλος του Standing Group “Political Culture” του ECPR, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (CECL) και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).
Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011-2013), Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης/ΚΕΜΕ-Π.Κ (01/09/2016-30/11/2021), Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ. (2009-2011) και International Expert στο ETF (2015-2018). Συνεργάζεται με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου (ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ), και ερευνητικά με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και το ESRC-funded Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE. Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008-2011) του Advisory Board του UNDP/RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στη Faculty of Policy & Society του University of London/IoE (σήμερα UCL-IoE) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας.
Έχει συνολικά 219 δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα: Έχει δημοσιεύσει 195 μελέτες (87 εκ των οποίων διεθνείς), στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και κινέζικα. Επίσης έχει συγγράψει 13 επιστημονικά βιβλία – μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 11 συλλογικούς τόμους-βιβλία. Έχει κάνει 277 εισηγήσεις (σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, Workshops, Ημερίδες και Summer Schools) και διαλέξεις, ενώ συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος είτε ως Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 56 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(Πηγή: "Εκδόσεις Ι. Σιδέρης", 2024)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ευθύνη Σειράς