Νίκος Ε. Παπαδάκης
Ελλάδα


Ο Νίκος Παπαδάκης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Distinguished Visiting Professor στην Academy of Globalization & Education Policy (AGEP) του Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας και Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Επιπρόσθετα είναι Μέλος του Standing Group “Political Culture” του European Consortium of Political Research (ECPR). Έχει διατελέσει Special Adviser στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011-2013). Συνεργάζεται με τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου (ως μέλος Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ), με την ΕΕΤΑΑ, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και το ESRC-funded Research Centre “LLAKES” του UCL-IoE.
Διετέλεσε μέλος του Education & Training Coordination Group (ETCG/2006-2010) όπως και του Standing Group on Indicators & Benchmarks (SGIB/2007-2012) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος (2008-2011) του Advisory Board του UNDP/ RCPAR (Regional Centre for Public Administration Reform). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στη Faculty of Policy & Society του University of London/ IoE (σήμερα UCL-IoE) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Zhengzhou University (ZZU) της Κίνας. Έχει δημοσιεύσει 170 μελέτες στα αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα και ελληνικά. Επίσης έχει συγγράψει 11 επιστημονικά βιβλία-μονογραφίες στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί άλλους 10 συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει (είτε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, είτε ως Ερευνητής-Επιστημονικός Συνεργάτης) σε 47 (κυρίως ερευνητικά) Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(Πηγή: "Εκδόσεις Ι. Σιδέρης", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ευθύνη Σειράς