Ευάγγελος Κ. Μάλλιος
Ελλάδα


Ο Ευάγγελος Μάλλιος γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1997) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris I (Pantheon-Sorbonne), στους τομείς του Ποινικού (1998) και του Δημοσίου Δικαίου (1999). Στη συνέχεια εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" υπό την εποπτεία του καθηγητή Ν. Αλιβιζάτου (2002). Είναι διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοηθική" του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εκδώσει το βιβλίο "Γενετικές εξετάσεις και Δίκαιο" (2004), καθώς και σειρά άρθρων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα βιοηθικής. Είναι δικηγόρος Αθηνών, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας