Γιώργος Φαράκλας
Ελλάδα


Ο Γιώργος Φαράκλας γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι. Έχει διδάξει στο ΕΜΠ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Iστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Άλλα έργα του: "Machiavel. Le pouvoir du prince", PUF, Παρίσι 1997· "Θέση και αλήθεια", Κριτική, Αθήνα 1997· "Αλληλονοηματοδότηση και εις άτοπον απαγωγή", Δευκαλίων 18/2, 2000 ("Donation mutuelle de sens et raisonnement par l' absurde", Fr. Dagognet - P. Osmo (επ.), Autor de Hegel, Vrin, Παρίσι 2000)· "Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον Έγελο", Εστία, Αθήνα 2000. "Αυτό το πράγμα", Νήσος, Αθήνα 2001, "Νόημα και κυριαρχία: Νοηματική συγκρότηση και κριτική της κυριαρχίας", Εστία, Αθήνα, 2007.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την πολιτική φιλοσοφία και την θεωρία της γνώσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Ευθύνη Σειράς
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η κοινωνιολογική συγκρότηση των εννοιών[ Αχείμαστος Μύρων, Εισαγωγή στις "Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου" του Εμίλ Ντυρκέμ ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.148Απρίλιος 2020
Ἔξω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖον «Ἡ Ἄβυσσος»[ Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Τραγωδία και ιστορία ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.125Απρίλιος-Ιούνιος 2014
Η πολιτική της ειλικρίνειας [ Αλίκη Λαβράνου, Γνώση και πράξη ]"Η Αυγή" 17/4/2011
Η αλήθεια για το δίκαιο[ Στέφανος Δημητρίου, Ηθική και πολιτική ]"Η Αυγή" 5/7/2009
Ο Ψυχοπαίδης ως φιλόσοφος[ Συλλογικό έργο, Θεωρία, αξίες και κριτική ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1823Ιούνιος 2009
Η ελευθερία; Ποια ελευθερία;[ Σταύρος Κωνσταντακόπουλος, Ατομικισμός, επανάσταση και δημοκρατία ]"Η Αυγή" 24/5/2009