Ιωάννης Ν. Νέστορος
Ελλάδα


Ο Ιωάννης Νέστορος είναι Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνος του οργανωμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία και διευθυντής του εργαστηρίου Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής