Αικατερίνη Κλωνάρη
Ελλάδα


Λέκτορας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας καθώς και η χρήση τωνΤ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Συμμετέχει τόσο σε ελληνικά όσο και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το αντικείμενό της.

Τίτλοι:
Συγγραφέας