Παναγιώτης Πεφάνης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το κανονικό και το παθολογικό[ Georges Canguilhem, Το κανονικό και το παθολογικό ]Περιοδικό "Σύναψις" τχ.12Ιανουάριος-Μάρτιος 2009