Εμμανουήλ Λ. Κουμπιάς


Ο Μανώλης Κουμπιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έχει σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Σχολική Ψυχολογία) του Τομέα Ψυχολογίας και διδακτορικού διπλώματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική διατριβή του αναφέρεται στην αναγνωστική ικανότητα και τα προβλήματα προσοχής μαθητών σχολικής ηλικίας.
Έχει πάρει μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις του σε πολλά διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Πολλές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.
Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών και επικουρικά στον Τομέα Ψυχολογίας και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια εκπαιδευτικών και σε προγράμματα επιμόρφωσης ΕΠΕΑΕΚ.
Ο Μανώλης Κουμπιάς διατηρεί μέχρι και σήμερα τη θέση του δασκάλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας