Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος είναι ιστορικός και διευθύνει το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει Ιστορία του αγροτικού κόσμου και Ιστορία της γεωπονικής επιστήμης στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Επίσης, διδάσκει στο Π.Μ.Σ. "Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες" του Τμήματος Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της γεωργίας, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ό αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ό αιώνα.
Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και αρκετών σχετικών άρθρων στα ελληνικά και αγγλικά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Αντιφάσεις του ελληνικού κράτους[ Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Φάσεις και αντιφάσεις του ελληνικού κράτους στον 20ό αιώνα ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 1/2/2020
Η ελληνική αγροτική κοινωνία μεταξύ πολέμων και κρίσεων[ Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Προλεγόμενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του Μεσοπολέμου ]"The Books' Journal" τχ.34Αύγουστος 2013
Αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα ή η αέναη αναζήτηση μιας ουτοπίας[ Συλλογικό έργο, Το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα ]"The Athens Review of Books" τχ.29Μάιος 2012