Ηρακλής Μ. Ρεράκης
Ελλάδα


Ο Ηρακλής Ρεράκης είναι αναπληρωτής καθηγητής παιδαγωγικής - χριστιανικής παιδαγωγικής Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής