Νίκος Γ. Σαρρής
Ελλάδα


Ο Νίκος Σαρρής είναι:
-Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
-Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
-Κάτοχος Master στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Lancaster.
-Δικηγόρος Αθηνών.
-Καθηγητής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής