Δημήτρης Πογαρίδης
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Πογαρίδης είναι καθηγητής στα Τμήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας με γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά-Μικροϋπολογιστικά Συστήματα". Έχει πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc) ηλεκτρονικού μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Salford της Αγγλίας. Πήρε Master of Science (M.Sc) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας των υλικών του ίδιου πανεπιστημιακού Τμήματος. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων που βασίζονται σε μικροεπεξεργαστή με εφαρμογή στη μέτρηση ροής, του Τμήματος Ηλεκρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Salford.

Τίτλοι:
Συγγραφέας