Γιώργος Καραμανώλης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Καραμανώλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

(Πηγή: "Εκδόσεις Gutentberg", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το ημείς του Πλωτίνου και το εγώ του Καρτέσιου[ Πλωτίνος, Εννεάς δευτέρα ]"The Athens Review of Books" τχ.109Σεπτέμβριος 2019
Αριστοτέλης: Μεταφυσική[ 385-322 π.Χ. Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά ]Περιοδικό "Κριτικά" τχ.1Δεκέμβριος 2009