McKay Moore Sohlberg


Η McKay Moore Sohlberg είναι μια πρωτεργάτρια με εθνική αναγνώριση στην περιοχή της αποκατάστασης κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Εργάστηκε ως κλινικός, ερευνήτρια και διαχειρίστρια στη δημιουργία προγραμμάτων για άτομα με εγκεφαλική βλάβη, με σκοπό την παροχή βοήθειας στην επανένταξή τους στην κοινότητα στο ανώτατο επίπεδο αυτονομίας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων, κεφαλαίων και εγχειριδίων πάνω στη διαχείριση γνωστικών προβλημάτων κατόπιν νευρογενούς προσβολής. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της τίτλο στις Επιστήμες του Λόγου και Ακοής και το διδακτορικό της τίτλο στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Washington.

Τίτλοι:
Συγγραφέας