Ελευθερία Ζάγκα
Ελλάδα


Η Ελευθερία Ζάγκα είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Τη διδακτορική της διατριβή στο επιστημονικό πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας εκπόνησε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Π. Μ. Σ.) στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως μητρικής γλώσσας και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι συγγραφέας βιβλίων σχετικών με ζητήματα διδακτικής και αξιολόγησης της ελληνικής ως δεύτερης και ως μητρικής γλώσσας. Συμμετείχε σε ομάδα παραγωγής γλωσσοδιδακτικού υλικού για την ταχύρυθμη εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και στην εκπόνηση των νέων ΠΣ για την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικές δράσεις και επιμορφωτικά προγράμματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είναι συνεργάτης του ΚΕΓ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης και ως μητρικής γλώσσας, καθώς και η αξιολόγηση προφορικού και γραπτού λόγου. Υπηρετεί ως σχολική σύμβουλος στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Εισηγητής