Χαράλαμπος Σαββάκης
Ελλάδα


Ο Χαράλαμπος Σαββάκης είναι καθηγητής Μοριακής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας