Ιωάννα Γ. Κωστίκα
Ελλάδα


Η Ιωάννα Γ. Κωστίκα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, με ειδίκευση στη Σχολική Παιδαγωγική του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας