Γιάννης Καρβέλης
Ελλάδα


Ο Γιάννης Καρβέλης γεννήθηκε το 1947 στην Καλαμάτα. Σπούδασε στο Ε.Μ.Π. και πήρε δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου το 1971.
Εργάστηκε ως μηχανικός στη Βιομηχανία και στα Δημόσια Έργα (1974-1979) και ως καθηγητής στην Τεχνική Εκπαίδευση (1979-2000). Από το 2000 είναι πάρεδρος με θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Συμμετείχε στις συγγραφικές ομάδες των βιβλίων Τεχνικό Σχέδιο (για το Ενιαίο Λύκειο), Στοιχεία Μηχανών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια).

Τίτλοι:
Συγγραφέας