Αθανάσιος Κίζος
Ελλάδα


Ο Αθανάσιος Κίζος είναι επίκουρος καθηγητής Γεωγραφίας της Υπαίθρου στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ύπαιθρος και Αγροτικός Χώρος[ Michael Woods, Γεωγραφία της υπαίθρου ]"The Athens Review of Books" τχ.23Νοέμβριος 2011