Μάρω Βλαχοπούλου
Ελλάδα


H Μάρω Βλαχοπούλου, κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθηγήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με ειδίκευση στο Ηλεκτρονικό / Διαδικτυακό / Κινητό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ - Διοίκηση Μάρκετινγκ - Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Μέσα Μάρκετινγκ.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ειδίκευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Α.Π.Θ., πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Marketing Management, BWL Universitaet Mannheim & Διοίκησης Επιχειρήσεων A.Π.Θ.) και διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Πεδία ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας της: e-marketing-ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, διαδικτυακό μάρκετινγκ - Internet Μάρκετινγκ, Διοίκηση Μάρκετινγκ - Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, Διαδικασία Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν και Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά μοντέλα (E-business models), κινητό επιχειρείν & μάρκετινγκ (mobile business & marketing), Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της Υγείας, social media marketing –κοινωνικά μέσα μάρκετινγκ και δίκτυα, online διαφήμιση, Συστήματα Διαχείρισης Πελατών/ Συνεργατών CRM/ PRM (Customer Relationship Management / Partner Relationship Management) και Διαχείρισης Γνώσης στο Μάρκετινγκ, ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα, Δίκτυα Επιχειρηματικών Συνεργασιών, εφαρμογές ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορα επιχειρηματικά πεδία.
Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα σχετικά με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία και διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, καθώς και μέλος Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών / οργανώσεων (European Marketing Academy - EMAC, Hellenic Marketing Academy -ELAM, Association of Information Systems - AIS - Διεθνής Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και του Ελληνικού συνδέσμου - HeAIS, IADIS International Association for Development of the Information, International Society for Inventory Research - ISIR - Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης Αποθεμάτων, SOLE - The International Society of Logistics Engineers, European Institute for Advanced Studies in Management - EIASM, European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment - EFITA, Hellenic Association for Information and Communication Technologies in Agriculture Food and Environment - HAICTA, Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΕΙΠ, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών - ΕΕΕΕ).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής